Serwis

Moduł pozwala odtworzyć firmową strukturę obsługi serwisowej poprzez podział na:

Karty serwisowe - Informacje o urządzeniach, instalacjach czy usługach uruchomionych dla klienta i będących przedmiotem obsługi serwisowej

Zgłoszenia serwisowe - przyjmowane od klientów pozwalające śledzić bieżący postęp ich realizacji.

Działania serwisowe - podejmowane w celu realizacji zgłoszeń serwisowych.

Dokumenty serwisowe

możliwe jest dodanie w zasadzie dowolnego dokumentu wymaganego podczas obsługi serwisowej na różnych jego etapach, przykładowo:

  1. Karta gwarancyjna
  2. Przyjęcie na serwis
  3. Protokół uruchomienia
  4. Protokół wizyty serwisowej
  5. Protokół odbioru
  6. Rachunek serwisowy

Dostosowanie

Układ pól w formularzach Modułu Serwis oraz ewentualne wzory emaili czy wzory wydruków wymagają ustalenia podczas wdrożenia pod specyfikę działalności