Automatyzacja komunikacji

Jednym z celów Egito jest stworzenie platformy do wymiany informacji pomiędzy Twoimi pracownikami oraz do efektywnej komunikacji z otoczeniem firmy. Wspólna baza danych ułatwia koordynację działań pracowników oraz stały podgląd historii, planów oraz trwających aktywności. Kontakty z otoczeniem biznesowym podlega automatyzacji i rejestrowaniu. Przyspiesza to znacząco bieżącą pracę oraz jej raportowanie i archiwizowanie.

Komunikacja zewnętrzna

Kampanie mailowe

Działania masowej komunikacji takie jak kampania mailingowa czy telefoniczna dostępne są z modułu Marketing, a szczególnie szybkim kampaniom.

VoIP

Integracja z systemami VoIP pozwalają zautomatyzować większość działań związanych z komunikacją telefoniczną. Rozwiązania VoIP mogą umożliwiać:

 • inicjowanie połączeń z bezpośrednio z systemu Egito CRM,
 • identyfikacja osoby dzwoniącej,
 • automatyczne wyświetlenie kontaktu dzwoniącego w Egito CRM,
 • szybkie dodawanie nowych klientów do bazy danych,
 • dostęp do bilingów z podziałem na poszczególnych pracowników i kontakty,
 • dostęp do plików z nagraniami rozmów telefonicznych.

Rozwiązania VoIP są różne, a integrację można dostosować do Twoich potrzeb. Dlatego by ją przeprowadzić zapraszamy do kontaktu z naszym działem pomocy.

SMS

Integracje z bramkami SMS pozwalają na wysyłanie z systemu, a w niektórych przypadkach również odbieranie wiadomości SMS w Egito. Takie wiadomości zapisywane są jako Działania - tam zapisana jest treść każdego z wysłanych/odebranych SMSów.

Działania

Kontakt z kontrahentem, kontaktem lub leadem odbywa się poprzez działania. Może to być wysłanie e-maila, spotkanie kontakt telefoniczny lub inne. Masz dostęp do historii oraz planowania działań. Szczegółowo poczytaj tutaj.

Komunikacja wewnętrzna

Kalendarz

Zgodnie z uprawnieniami nadanymi użytkownikom Twojego systemu mają oni podgląd swojego harmonogramu, wspólnych kalendarzy a kadra kierownicza może zweryfikować pracę swojego zespołu. Wzajemny wgląd w pracę ułatwia koordynację działań i pozwoli uniknąć konfliktów działań. O kalendarzach piszemy tutaj.

Raporty

Rejestrując pracę na bieżąco wszelkie raporty wygenerujesz automatycznie. Czy będą to raporty obejmujące całość funkcjonowania firmy, raporty kasowe czy podsumowanie dziennej aktywności pracownika zawsze wystarczy kilka kliknięć by móc przedstawić czytelne przedstawienie wybranego zakresu danych z systemu.

 • Już w panelu zarządczym po zalogowaniu łatwo rozeznasz się w bieżącej sytuacji. W zależności od Twoich ustawień będzie to sytuacja osobista bądź zespołowa.
 • Podsumowanie aktywności pracowników można wygenerować za pomocą [historii działań](/help/modules/my-work/activities&#Historia działań) i odpowiedniego filtrowania jakiego zakresu czasu i którego pracownika/zespołu ma dotyczyć raport.
 • Wszystkie listy z modułu Sprzedaż można wygenerować w postaci pliku .xls. Wystarczy przefiltrować wyniki zgodnie z potrzebą i użyć przycisku Excel znajdującego się na pasku ponad listą. Arkusz kalkulacyjny umożliwi dalszą zaawansowaną analizę.
 • Lista dokumentów magazynowych z zakładki Magazyn wyświetla wpisane do systemu zmiany stanu magazynowego. Tę listę również można wygenerować w postaci pliku .xls. Możesz równiez dokonać remanentu.
 • W module Kasa/Bank masz do wyboru opcje raportów kasowych i bankowych dla wszystkich lub poszczególnych kas/banków.
 • Stany wybranych kampanii z zakładki Marketing są możliwe do generowania w postaci pliku .xls.
 • Możesz generować listy Kontrahentów, Kontaktów, Leadów w postaci plików .xls.

Historia działań

Wszelkie aktywności w systemie są rejestrowane i archiwizowane tak by w odpowiednim momencie móc zorientować się w historii działań pracownika, dokumentacji firmowej, komunikacji wewnątrz i na zewnątrz firmy.