Powiadomienia Web Push w Egito CRM

Powiadomienia Web Push w Egito CRM

Przeglądarki, również te mobilne, dają coraz większe możliwości dla użytkowników aplikacji webowych takich jak Egito CRM. Najnowszą opcją, wreszcie powszechną dla większości systemów operacyjnych jest Web Push czyli powiadomienia nawet gdy nie jest aktywnie zalogowanym użytkownikiem. A to jeden z celów dobrego powiadomienia - przyciągnąć uwagę tam gdzie jest wymagana.

Gdzie można używać nowych powiadomień Web Push?

Komputery stacjonarne i laptopy powiadomienia Web Push wyświetlają poprzez zainstalowaną przeglądarkę wśród systemowych powiadomień (Windows/MacOS/Linux) dzięki czemu zapewnione jest ich spójna obsługa. Ich wygląd, czytelność oraz to, że pojawiają się 'ponad' aplikacjami ułatwiają ich odczytywanie. Dodatkowo w jednym miejscu można kontrolować wyciszanie np. w trybie skupienia.

Na urządzeniach mobilnych powiadomienia typu Web Push są szczególnie przydatne głównie dlatego, że jesteśmy wtedy "złapani" w ruchu, będąc często poza stanowiskiem pracy. Odpowiednia konfiguracja sprawi, że na bieżąco dowiemy się o sytuacji, która wymaga naszej uwagi. W zasadzie z wprowadzeniem tego typu powiadomień czekaliśmy jedynie na iOS, który od niedawnej aktualizacji obsługuje tę technologię. Bez względu więc czy korzystasz z urządzeń Apple czy systemu Android powiadomienia Web Push pomogą w pilnowaniu firmowych spraw.

Kiedy i jak używać?

Przede wszystkim tego typu komunikaty powinny dotyczyć takich sytuacji gdy uwaga użytkownika powinna natychmiast przekierować się na zdarzenie z powiadomienia. Wszelkie podsumowania czy agenda dzienna lepiej gdy wysyłana będzie zbiorczo i niekoniecznie kanałem Web Push (sugerujemy email lub raport w systemie). Powiadomienie Web Push może być uruchamiane zarówno cyklicznie jak i na zdarzenie, przykładowo informacja o zbliżającym się spotkaniu lub nowe, przydzielone zadanie. Natomiast biorąc pod uwagę jak różne branże i dedykowane wdrożenia obsługujemy nie ma zamkniętego katalogu opcji jakie mogą być zastosowanie. Zapraszamy więc do rozmów o:

  • treści komunikatów: co wysyłać?
  • grup powiadamianych: do kogo?
  • zakresu: kiedy wysyłać i dlaczego?

Jak uruchomić?

Najważniejsze to by mieć aktualny system operacyjny oraz odpowiednią wersję przeglądarki, w której zalogujemy się do Egito CRM. W ustawieniach profilu przechodzimy do Powiadomień i tam przycisk Web Push pozwoli dodać urządzenie aby otrzymywać na nim powiadomienia. Każdy użytkownik dokonuje subskrypcji samodzielnie i na tylu urządzeniach na ilu chce otrzymywać powiadomienia Web Push. Z poziomu swoich powiadomień można również z listy urządzeń usunąć daną przeglądarkę aby zablokować dalsze wysyłki.

Chcesz wysyłać powiadomienia swoim współpracownikom w Egito? Porozmawiajmy jak możesz z nich korzystać? Napisz lub zadzwoń

Opublikowano w kategorii: Funkcje Egito | Otagowano: CRM, praca mobilna, powiadomienia, notyfikacje, funkcje egito