Walidatory - praktyczne narzędzie do utrzymania porządku w CRM.

Często w praktyce wdrożeniowej posługujemy się pojęciem walidatorów. Co to są walidatory i do czego je się stosuje ?

Walidator (ang. validator) – program sprawdzający poprawność dokumentu o określonej składni. Ale jak sie ma ta definicja do użycia w Egito?

Zacznijmy od kontekstu:

Jednym z istotnych obszarów systemów do zarządzania firmą czy CRM jest poprawność zgromadzonych w nich danych.

Rzeczywistość biznesowa ma to do siebie że ludzie migrują pomiędzy firmami, podmioty się zamykają lub zmieniają. Wszystko to powoduje że informacje które gromadzimy dezaktualizują się. Nie mamy na to wpływu.

Są jednak obszary związane ze zgromadzoną informacją którymi możemy zarządzać. Są one związane z poprawnością i kompletnością danych jakie wprowadzamy do systemu. I tutaj właśnie stosujemy walidatory.

Typowe zastosowanie walidacji.

Handlowiec zobligowany jest przy rejestrowaniu nowego klienta zapisać jego dane kontaktowe, a w szczególności adres mailowy ( kluczowy dla działań marketingu). Handlowiec z powodów różnych nie koniecznie owy e-mail wprowadza.

Aby nieco handlowca zobligować do poprawnego wykonywania swojej pracy możemy wprowadzić walidator który nie pozwoli mu zapisać klienta bez uzupełnienia wymaganych pól. Tylko i aż tyle.

Co możemy weryfikować ?

Walidacja to nie tylko wymóg wprowadzenia jakiś danych, często stosuje się wymóg wprowadzenia właściwych danych - istnieją kody, rejestry które wykazują regularność i ją możemy sprawdzać np. rejestr NIP czy znak @ w adresie e-mail.

Innym typowym zastosowaniem jest obowiązkowe uzupełnienie konkretnego pola z formualrza np. wybranie formy działalności dla rejestrowanego klienta.

Walidacje najczęściej ustawia się tam gdzie dane są konieczne dla dalszego procesu, istnieje ryzyko prostego błędu lub nie ma motywacji do uzupełniania informacji przez dany dział w informacje na których pracują inni.

Korzyści ze stosowania walidatorów ?

Dzięki dobrze zaprojektowanemu systemowi walidacji jesteśmy w stanie uzyskać pełne dane w systemie. Równocześnie aktualność i wiarygodność danych zgromadzonych pomaga w początkowych procesach sprzedażowych a dla kolejnych działań operacyjnych może być kluczowe dla ich realizacji.

Niewygoda związana z walidatorami:

Każdy kij ma jednak dwa końce - w przypadku walidacji chodzi głównie o zmniejszenie swobody wprowadzania danych co nie zawsze musi być wygodne/pomocne - dlatego używajmy ich mądrze.

Opublikowano w kategorii: Funkcje Egito