Szanse Sprzedaży - proces negocjacji

Szanse sprzedaży

Oferując usługi lub produkty swoim kontrahentom budujesz relację i archiwum współpracy. Otwierasz kolejne negocjacje, sprawy, tematy i liczysz na sukces. Czymś co pomoże Ci go osiągnąć jest na pewno utrzymanie porządku i zapewnienie dostępu do informacji zajmującym się klientem pracownikami.
Co to są szanse sprzedaży?

W niektórych systemach, szczególnie zagranicznych napotkamy określenie 'deal', które można z powodzeniem przetłumaczyć jako szansa sprzedaży. I jak nazwa ta wskazuje jest szansą na dokonanie sprzedaży czyli możliwością osiągnięcia zysku dzięki współpracy w ramach danego tematu. Zamknięcie szansy z sukcesem to zakończenie pewnego procesu oraz otwarcie nowych ścieżek takich jak dosprzedaż czy sprzedaż krzyżowa. Uporządkowanie tych procesów dzięki użyciu systemu CRM pozwala pamiętać o wielu różnych sprawach omawianych z wieloma kontrahentami.

Rozwój firmy.

Wraz ze zwiększaniem sprzedaży, czy do osobnych kontrahentów czy generowaniu większego zysku dzięki szerszej współpracy z obecnymi klientami, narasta ilość informacji potrzebnych do zapamiętania i współdzielenia. Obie te funkcje realizuje system, do którego wpisujemy kolejne spotkania w ramach negocjacji w osobnym miejscu niż telefony zachęcające do skorzystania z reszty naszej oferty. Dzięki temu widzimy na jakim etapie są negocjacje oraz co już do tej pory osiągnęliśmy oraz pracownicy rozmawiający z kontrahentem w zupełnie odmiennych tematach mogą koordynować wzajemnie swoje działania. Im większa ilość pracowników, kontrahentów czy osobnych tematów (szans) tym częściej CRM stanie się niezbędnym towarzyszem handlowca i jego menedżerów.

Kiedy zacząć?

Trudno wyznaczyć uniwersalny termin od którego konieczne są szanse sprzedaży. Jest kilka elementów, które mogą wskazywać na narastającą potrzebę z nich korzystania:

  • zwiększająca się ilość spraw, często zupełnie od siebie odmiennych, które załatwiamy z pojedynczym kontrahentem.
  • podział zadań między pracowników, którzy zajmują się konkretnym wycinkiem całościowej relacji z kontrahentem.
  • delegowanie zadań i ograniczanie dostępu dla wyspecjalizowanych pracowników do szerszego zakresu informacji.
Jak korzystać?

Opis krok po kroku tworzenia i korzystania z szans sprzedaży zawarliśmy w naszej bazie wiedzy.

Jednak mówiąc bardziej ogólnie warto zauważyć, że podobnie jak napisaliśmy wyżej Szanse służą do rozdzielenia osobnych spraw, które podejmujemy z kontrahentem. Mogą to być nowo dostrzegane możliwości sprzedaży, negocjacje handlowe, wspólne projekty, gdzie za każdym razem może zdarzyć się, że po stronie Twojej, jak i kontrahenta, firmy zupełnie inni pracownicy będą wyznaczani do danego tematu.

Jak rozliczać?

Jedną z największych korzyści ze stosowania szans sprzedaży w systemie CRM jest zmniejszenie czasu poświęcanego na raportowanie. Pracownicy odpowiedzialni za szansę sami dla siebie uzupełniają harmonogram i archiwizują działania podejmowane w ramach jednej szansy.

Menedżer na bieżąco może śledzić postępy lub wygenerować tygodniowy lub miesięczny raport i sytuacjach szczególnych przyjrzeć się konkretnej sprawie i wesprzeć podległego mu pracownika aby szansę ostatecznie zakończyć sukcesem.

Opublikowano w kategorii: Funkcje Egito | Otagowano: deal, Dział sprzedaży, funkcje crm, handlowcy, sprzedaż, szanse sprzedaży, zarządzanie, zarządzanie relacjami z klientem