Skontaktuj się z nami (+48) 12 446 66 66

Przygotowanie pliku CSV

Plik CSV możesz przygotować samodzielnie lub wyeksportować go z różnych programów, które pozwalają wygenerować bazę danych. Podstawowe wskazówki na temat przygotowania pliku CSV system wyświetla już w pierwszym kroku importu danych. Tutaj opiszemy całość wymagań dotyczących wymagań wobec importowanego pliku:

  1. Typ/format pliku - CSV.
  2. Maksymalny rozmiar 5000 wierszy.
  3. Nagłówek zawierający układ danych w pliku.
  4. Nazwy pól w nagłówku identyczne jak kody słownikowe w systemie.
  5. Kodowanie pliku CSV - UTF8

Jak eksportować plik CSV z MS Excel?

Program Microsoft Excel pozwala zapisać dane z tabeli w formacie CSV. Najpierw uzupełnij tabelę potrzebnymi wpisami. Sugerujemy uzupełnienie pierwszego wiersza nazwami pól kolumn (np. Imię, Nazwisko, Adres). Eksport do CSV rozpoczniesz od opcji Zapisz jako dostępnej z zakładki plik.
Zapisz jako - Excel

Okno Zapisywanie jako posiada pole wyboru typu pliku. Znajdziesz tam aż 3 typy CSV. Ciebie interesuje jedynie CSV (rozdzielany przecinkami.
CSV oddzielony przecinkami

Tak zapisany plik jest właściwym do importu do systemu Egito CRM.

Kodowanie pliku

Bardzo ważną sprawą jest zadbanie o odpowiednie kodowanie pliku. Importer najlepiej rozpoznaje kodowanie UTF-8, które uzyskać można poprzez konwersje dowolnego pliku .csv za pomocą programu Notepad++. Plik w dowolnym kodowaniu .csv otworzony w tym programie zapisany następnie do kodowania UTF-8 będzie poprawnie odczytywał polskie znaki diakrytyczne takie jak ą, ł, ź itp. Jeżeli podczas importu napotykasz problemy z polskimi znakami pobierz oraz skorzystaj z programu Notepad++.